פרטגס

סיגר קובני איכותי המיוצר בעבודת יד מעלי טבק איכותיים. חוזק הסיגר בינוני עד חזק. איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי.