תיאור

סיגריות ריקות הניתנות למילוי טבק בעזרת מכונת מילוי.